(MALAY) QURAN
-
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.