(FINNISH) QURAN
103 - AL-ASR (Ajan suura)
Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
        
1. Kautta kuluvan ajan,
2. ihminen on totisesti mennyttä,
3. lukuunottomatta niitä, jotka uskovat ja hyvää tekevät, soveltavat toisiinsa totuutta ja kehoittavat toisiaan kestävyyteen.