(POLISH.) QURAN .
112 - Al-Ikhlaas
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego*!
        
1. Mów: "On - Bóg Jeden,
2. Bóg Wiekuisty!
3. Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony!
4. Nikt Jemu nie jest równy!"