(INDONESIAN) QURAN
113 - AL-FALAQ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
        
1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
2. dari kejahatan makhluk-Nya,
3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".