(BOSNIAN) QURAN
113 - Al-Falaq
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Reci: "Uti~em se Gospodaru svitanja
2. od zla onoga {to On stvara,
3. i od zla mrkle no}i kada razastre tmine,
4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,
5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"