(DUTCH) QURAN
102 - Opstapelen (At-Takaasor)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
        
1. Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam,
2. Totdat gij in uw graven nederdaalt.
3. Neen - gij zult weldra te weten komen,
4. Nogmaals neen! Gij zult weldra te weten komen.
5. Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis bezit -
6. Zult gij zeker de hel zien.
7. Ja, dan zult gij haar met zekerheid van blik zien.
8. Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de gaven.