(DUTCH) QURAN
93 - De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
        
1. Bij de glorie van de dag.
2. En bij de nacht als het donker is.
3. Uw Heer heeft u niet verlaten, noch is Hij mishaagd over u.
4. Voorwaar, het komende uur zal beter zijn voor u dan het vorige.
5. En voorwaar uw Heer zal u geven, en gij zult tevreden zijn.
6. Vond Hij u niet als wees, en beschermde u?
7. En vond Hij u niet zoekende en leidde Hij u?
8. En vond Hij u niet in armoede en verrijkte u?
9. Daarom verdruk de wees niet,
10. En snauw de bedelaar niet af.
11. Maar maak de gunst van uw Heer bekend.