(DUTCH) QURAN
103 - De Tijd door de Tijden (Al-Asr)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
        
1. Bij de tijd.
2. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.
3. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.