(DUTCH) QURAN
108 - Overvloed (Al-Kausar)
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
        
1. Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.
2. Bid daarom tot uw Heer en offer.
3. Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.