KURAN ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )
103 - ASR
Bismillahirrahmanirrahim
        
1. Vel asr
2. İnnel insane le fi husr
3. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr