KURAN ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )
97 - KADİR
Bismillahirrahmanirrahim
        
1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
3. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr