KURAN ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )
109 - KAFİRUN
Bismillahirrahmanirrahim
        
1. Kul ya eyyühel kafirun
2. La a'büdü ma ta'büdun
3. Ve la entüm abidune ma a'büd
4. Ve la ene abidün ma abedtüm
5. Ve la entüm abidune ma a'büd
6. Leküm diynüküm ve liye din