KURAN ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )
106 - KUREYŞ
Bismillahirrahmanirrahim
        
1. Li iylafi kurayş
2. İylafihim rıhleteş şitai ves sayf
3. Felya'büdu rabbe hazelbeyt
4. Ellezı at'amehüm min cuıv ve amenehüm min havf