TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ
( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )
100 - Adiyat
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 11 Ayettir.
1. Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,
2. (tırnaklarını) çakarak ateşler saçanlara,
3. sabahleyin baskın basanlara,
4. derken savurup da bir toz-duman (tozu dumana katanlara),
5. o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,
6. o insan Rabbine karşı pek nankördür.
7. Ve kendisi de şahittir buna.
8. Ve o serveti sevdiği için katıdır, çetindir ona.
9. Bilmiyor mu ki, kabirdekiler deşildiği zaman,
10. o göğüslerdekiler derlendiğinde,
11. O gün, Rableri onlardan elbette haberdardır!