TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ
( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )
99 - Zilzal
Bismillahirrahmanirrahim
        
Medine'de inmiştir. 8 Ayettir.
1. Yer o sarsıntıyla sarsıldığında,
2. yer ağırlıklarını çıkardığında,
3. İnsan: "Buna ne oluyor?" dediğinde;
4. o gün, (yer) bütün haberlerini anlatır.
5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6. O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölükler halinde fırlayıp çıkacaklardır.
7. Her kim zerre kadar bir hayır işlemişse onu görecek;
8. her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görecektir.