TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ
( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )
108 - Kevser
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 3 ayettir.
1. Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3. Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!