TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ
( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )
114 - Nas
Bismillahirrahmanirrahim
        
Medine'de inmiştir. 6 ayettir.
1. De ki: "Sığınırım insanların Rabbine,
2. insanların hükümdarına,
3. insanların İlahına;
4. o sinsi vesvesecinin şerrinden,
5. ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.
6. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)."