TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ
( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )
110 - Nasr
Bismillahirrahmanirrahim
        
Medine'de inmiştir. 3 ayettir.
1. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2. insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.
3. "artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!